Новомосковці зможуть звернутися до міської ради за допомогою електронної петиції

З метою врахування громадської думки при прийнятті управлінських рішень, налагодження ефективної взаємодії між міською владою та мешканцями міста, на виконання ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян»,  керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Новомосковська  міська рада вирішила створити на офіційному веб-сайті Новомосковської міської ради розділ «Електронні петиції».

Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Новомосковській міській раді та  її виконавчому комітету:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Новомосковській міській раді та її виконавчому комітету (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».
1.2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронних петицій до Новомосковської міської ради та її виконавчого комітету.
1.3.  Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Новомосковської міської ради та її виконавчого комітету (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.
1.4.Не можуть вважатися петиціями заяви і скарги, порядок подання та розгляду яких встановлено кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, господарсько-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції,  запити на інформацію.
Петиція не може містити обвинувачення або припущення у звинуваченні, які не підтверджені у встановленому законом порядку.
1.5.Організаційний супровід роботи щодо розгляду та оприлюднення результатів розгляду Петицій, адресованих Новомосковській міській раді, її виконавчому комітету забезпечує загальний відділ, юридичний супровід — юридичне управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради, технічний супровід —  відділ внутрішньої політики, інформації та прес-служби.

ІІ. СТВОРЕННЯ ТА ОПУБЛІКУВАННЯ ПЕТИЦІЇ

2.1. Громадяни можуть звертатися з Петиціями до Новомосковської міської ради та виконавчого комітету з урахуванням їх повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.
2.2. Громадяни можуть звернутися до Новомосковської міської ради та до виконавчих органів, через офіційний веб-сайт міської ради, або веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
Виконавчий комітет Новомосковської міської ради та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:
безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
2.3. Для створення електронної петиції до Новомосковської міської ради через офіційний веб-сайт ради на суб-домені «Електронні петиції» її автор (ініціатор) проходить реєстрацію на суб-домені «Електронні петиції» сайту Новомосковської міської ради (далі – Веб-сайт петицій), заповнює спеціальну форму (в тому числі надає згоду на обробку його персональних даних)  та розміщує текст електронної петиції.
В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали Петицію.
2.4. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. 
Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) Петиції.
2.5. Петиція оприлюднюються на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції загальним відділом та юридичним управлінням виконавчого комітету Новомосковської міської ради на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 1.4, 2.3, 2.4, 2.7 цього Порядку. У разі невідповідності Петиції встановленим вимогам, вона не оприлюднюється, про що не пізніше ніж протягом двох робочих днів повідомляється автору (ініціатору).
Не оприлюднюється та не розглядається також Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови.
 2.6. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.
2.7. Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.
2.8. Повторні Петиції або такі, що містять питання, порушені в Петиціях, збір підписів за підтримку яких триває, не оприлюднюються.

ІІІ. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

3.1. Петиція до Новомосковської міської ради та її виконавчого комітету розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку за умови збору на її підтримку не менш ніж 200 підписів громадян протягом не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення
3.2. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному сайті Новомосковської  міської ради та Веб-сайті петицій не пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку Петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніше як через два робочі дні після отримання такої Петиції.
3.3. Петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів громадян на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається цим громадським об’єднанням Новомосковській міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату її направлення, загальну кількість та перелік осіб, які підписали петицію (чи посилання на джерело зазначеної інформації в Інтернеті), строк збору підписів, найменування громадського об’єднання та адресу електронної пошти громадського об'єднання.
3.3. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.
3.4. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
Якщо Петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Новомосковська, автор (ініціатор) петиції має право представити Петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для організації та проведення відповідних слухань.
 3.5. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку не розглядається як петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснення щодо порядку подання і розгляду порушеного питання відповідно до діючого законодавства.
3.6. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного робочого дня після набрання необхідної кількості підписів, роздруковується і реєструється у загальному відділі та надається міському голові (особі, яка виконує його обов’язки) для визначення відповідальних виконавців.
3.7. Відповідальний структурний підрозділ (підприємство, установа, організація, що належить до комунальної власності) виконавчого комітету Новомосковської міської ради протягом трьох робочих днів готує пропозиції щодо підтримки або непідтримки Петиції з відповідним обґрунтуванням та проектом відповіді автору (ініціатору) Петиції або громадському об’єднанню та передає їх на погодження відповідальному заступнику міського голови.
3.8. Інформація про підтримку або непідтримку Новомосковською міською радою, її виконавчим комітетом Петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Новомосковської міської ради.
3.9. У разі пропозиції щодо підтримки Петиції разом з такою пропозицією відповідальним структурним підрозділом, за потреби, передається проект нормативно-правового акту, спрямованого на вирішення порушених у Петиції питань.
3.10. У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
3.11. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду реєструється загальним відділом, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Новомосковської міської ради, а також надсилається автору (ініціатору) електронної петиції або відповідному громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції. 
3.12.  У разі визнання за доцільне викладені в Петиції пропозиції можуть реалізовуватися Новомосковською міською радою, її виконавчим комітетом, шляхом прийняття з питань, віднесених до їх компетенції, відповідного рішення.
3.13. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігаються у не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.


http://poleznaya.dp.ua/index.php?id=7323&doc=novomoskovts_zmozhut_zvernutisia_do_m_sko_radi_za_dopomogoiu_elektronno_petits_
Новомосковці зможуть звернутися до міської ради за допомогою електронної петиції Новомосковці зможуть звернутися до міської ради за допомогою електронної петиції Reviewed by новини2 on 23:48 Rating: 5

Немає коментарів:

111

На платформі Blogger.