У Новомосковську оголошено про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря

На сайті Новомосковської міської ради опубліковано оголошення Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального закладу «Новомосковська центральна міська лікарня»:
1. Правові підстави проведення конкурсу – Виконавчий комітет Новомосковської міської ради прийняв рішення  від 20.04.2018 року №274/0/6-18 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря».
2. Найменування - Комунальний заклад ««Новомосковська центральна міська лікарня».
3. Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Сучкова, будинок 40. Юридичне і фактичне місцезнаходження збігаються.
4. Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію основний вид економічної діяльності - 86.10 Діяльність лікарняних закладів.
5. Статут (Завантажити).
6. Структура закладу (Завантажити).
7. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу - залишок станом на 01.11.2018 року 13746471,21 грн.
8. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі – документи подаються претендентами  з 20.11.2018 року по 04.12.2018 року в  загальний відділ виконавчого комітету Новомосковської міської ради, за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, 14 кімната 5 до 17-00 години.
9. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок – тел. 0569380250,  nov_org_otd2007@ukr.net.
10.  Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (Завантажити);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 (Завантажити);
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про  запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 (Завантажити);
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 (Завантажити);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
11. Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції -
1) Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров'я».
2) Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю, кваліфікаційна категорія за фахом «Організація управління охороною здоров'я».
3)  Стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років.
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
план реформування закладу протягом одного року;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків,   пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу,   підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
12.Умови оплати праці керівника із зазначенням істотних умов контракту.
Заробітна плата встановлюється відповідно до умов сумісного наказу Міністерства праці та соціальної політики України , Міністерства охорони здоров’я України № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» та складається з :
- посадового окладу;
- підвищення посадового окладу за кваліфікаційну категорію;
- підвищення посадового окладу за наявність поліклініки;
- надбавки за стаж роботи;
- надбавки за складність, напруженість в роботі (встановлюється органом управління);
- премії ( встановлюється органом управління);
- матеріальної допомоги на оздоровлення один раз на рік у розмірі одного посадового окладу ( встановлюється органом управління). 
13.Дата і місце проведення конкурсу – конкурс відбудеться в приміщенні органу управління: 18 грудня 2018 року о 10-00 годині за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська,буд.14  (1 поверх, мала зала).
Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби

http://www.poleznaya.dp.ua/index.php?id=7168&doc=u_novomoskovsku_ogolosheno_pro_provedennia_konkursu_na_zainiattia_posadi_golovnogo_l_karia
У Новомосковську оголошено про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря У Новомосковську оголошено про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Reviewed by новини2 on 23:18 Rating: 5

Немає коментарів:

111

На платформі Blogger.